Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

osmá sloka

எப்பெயரிட் டெவ்வுருவி லேத்தினுமார் பேருருவி
லப்பொருளைக் காண்வழிய தாயினுமம் — மெய்ப்பொருளி
னுண்மையிற்ற னுண்மையினை யோர்ந்தொடுங்கி யொன்றுதலே
யுண்மையிற் காண லுணர்.

Uctívání v jakémkoli tvaru a v jakémkoliv jméně je pouze prostředkem k uvědomění si
Svrchované Skutečnosti (Podstatu všeho, Brahman, Boha), která je bezejmenná a beztvará.
Nicméně, sebezkoumáním, porozumíme sami sobě ve vztahu k Oné Skutečnosti,
dosahujeme míru a uvědomujeme si svou totožnost s Ní.

Whoever worships [the Supreme Reality] in whatever form, giving it whatever name, that is the way to see that Reality in [that] name and form, since it is possible [to see it thus]. Yet knowing one’s own truth in the truth of that Supreme Reality, subsiding [into It] and being one [with It], is the true seeing. Know thus.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Uctívání (Svrchované Skutečnosti) v jakémkoli tvaru, pod jakýmkoli jménem, je způsobem, jak zřít onu Skutečnost v (tomto) jménu a tvaru, neboť to je možné (takto ji zřít). Nicméně pravé zření znamená poznat svou vlastní pravdu v pravdě této Svrchované Skutečnosti, klesnout (do Ní) a být jedno (s Ní). To vězte.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Unter welchem Namen immer und welcher Gestalt
du ES verehrst, das ohne Name und Gestalt ist
und allem innewohnt, — : sie sind dir eine Hilfe, ES zu erleben.
Aber seine Wirklichkeit wahrhaft erleben
meint: das eigene Sein in SEINEM Sein auffinden
und zu ihm eingehen und eines mit ihm sein.

Heinrich Zimmer

Uctívat „To“ ve jménu a tvaru.
Je pouze prostředkem vedoucí k prožívání „Toho“.
Ale prožívat opravdu tuto Skutečnost
Znamená vejít v ni a nalézt v ní své bytí.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

Under whatever name and form one may worship the Absolute Reality, it is only a means for realizing It without name and form. That alone is true realization, wherein one knows onself in relation to that Reality, attains peace and realizes one’s identity with it.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Uctívání absolutní Skutečnosti v jakémkoli tvaru a v jakémkoliv jméně je pouze prostředkem k uvědomění si Onoho Dokonalého Bytí, které je samo bezejmenné a beztvaré. V pravé realisaci porozumíme sami sobě ve vztahu k Oné Skutečnosti, uvědomujeme si svou totožnost s Ní a dosahujeme klidu a míru.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Whoever worships in whatever form giving whatever name, that is the way to see that substance in name and form. However, investigating the reality of oneself, dissolving in the reality of that true substance, becoming one alone is seeing in reality. Know.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Kdokoli uctívá v jakékoli formě, s jakýmkoli jménem, to je jen způsob, jak vidět tuto podstatu ve jménu a formě. Nicméně, zkoumáním skutečnosti sám sebe, se rozpustíme v této pravé skutečnosti a staneme se s ní Jedním. To je vidět skutečnost. To vězte.