Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

šestá sloka

உலகைம் புலன்க ளுருவேறன் றவ்வைம்
புலனைம் பொறிக்குப் புலனா — முலகைமன
மொன்றைம் பொறிவாயா லோர்ந்திடுத லான்மனத்தை
யன்றியுல குண்டோ வறை.

Svět je tvarem pěti smyslových vjemů, nic jiného. Těchto pět smyslových vjemů je vnímáno pěti smyslovými orgány.
Jelikož jediná mysl vnímá svět skrze pět smyslových orgánů, řekněte, může existovat svět oddělený od mysli?

The world we see is nothing other than the form of the five sense-knowledges [sight, sound, smell, taste and touch]. Those five sense-knowledges are known through the five sense-organs. Since the one mind perceives the world through the five sense-organs, say, can there be a world apart from the mind?

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Svět, který vidíme, není ničím jiným než formou pěti smyslových poznání (zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu). Těchto pět smyslových poznání je známo díky pěti smyslovým orgánům. Jelikož jediná mysl vnímá svět skrze pět smyslových orgánů, řekněte, může existovat svět oddělený od mysli?

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Die Welt ist nichts anderes als die Offenbarung der fünf
>>Wessenheiten<< der Sinnesbereiche,
Und diese Wessenheiten werden Gegenstände der fünf Sinneserfahrungen.
Sag mir: wenn wir die Welt rein im Gemüt dank den fünf sinnen gewahren,
ist die Welt etwas jenseits unseres Gemüts?

Heinrich Zimmer

Pět druhů vnímání tvoří svět.
Pět smyslů je zdrojem vjemů.
Základem smyslů pak mysl jest.
A tak svět spočívá jen a jen v mysli.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

The world is nothing more than an embodiment of the objects perceived by the five sense-organs. Since, through these five sense-organs, a single mind perceives the world, the world is nothing but the mind. Apart from the mind can there be a world?

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Svět je tvořen vjemy pěti smyslových orgánů. Jelikož je to jediná mysl, která vnímá svět pomocí smyslů, svět není ničím jiným než myslí. Může svět existovat mimo mysl?

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

The world is a form of five sense-impressions, not anything else. Those five sense-impressions are impressions to the five sense organs. Since the mind alone perceives the world by way of the five sense organs, say, is there a world besides the mind?

Michael James (Ulladu Narpadu)

Svět je formou pěti smyslových vjemů, nic jiného. Těchto pět smyslových vjemů je vnímáno pěti smyslovými orgány. Jelikož jediná mysl vnímá svět prostřednictvím pěti smyslových orgánů, řekněme, existuje svět mimo mysl?