Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

pátá sloka

உடல்பஞ்ச கோச வுருவதனா லைந்து
முடலென்னுஞ் சொல்லி லொடுங்கு — முடலன்றி
யுண்டோ வுலக முடல்விட் டுலகத்தைக்
கண்டா ருளரோ கழறு.

Tělo je tvarem složeným z pěti obalů. Proto všech těchto pět obalů je zahrnuto v pojmu „tělo“.
Existuje svět odděleně od těla? Řekněme, je tu někdo, kdo nemá tělo a vidí svět?

If we scrutinise, the body is a form composed of five sheaths. Therefore, the five sheaths are all included in the term ‘body’ [that is, any of the five sheaths may be denoted when we use the term ‘body’]. Does the world exist apart from the body? Say, is there anyone who without a body has seen a world?

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Zkoumáme-li, tělo je tvarem složeným z pěti obalů. Proto všech těchto pět obalů je zahrnuto v pojmu „tělo“ (to jest, když použijeme pojem „tělo“, může to znamenat jakýkoli z těchto pěti obalů). Existuje svět mimo tělo? Řekněte, je snad někdo, kdo, aniž má tělo, vidí svět?

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Fünf Schichten bilden den Leib, alle fünf umgreift das eine Wort
>>Leib<<.
Ist die Welt da, wenn kein Leib da ist?
Oder sag: ist einer, der die Welt gewahrt hat,
ohne einen Leib zu haben?

Heinrich Zimmer

Pět „pouzder“ tvoří „tělo“.
Všech pět je zahrnuto jediným slovem „tělo“.
Je tu svět, není-li tu „těla“? Nebo mi pověz:
Je někdo, kdo by viděl svět, aniž by měl „tělo“?

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

The body is a form composed of the five-fold sheath; therefore, all the five sheaths are implied in the term, body. Apart from the body does the world exist? Has anyone seen the world without the body?

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Tělo se skládá z pěti obalů. Proto pojem „tělo“ zahrnuje všech pět obalů. Existuje svět odděleně od těla? Viděl někdo, kdo neměl tělo, svět?

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

The body is a form of five sheaths. Therefore all five are included in the term ‘body’. Without a body, is there a world? Say, leaving the body, is there anyone who has seen a world?

Michael James (Ulladu Narpadu)

Tělo je forma složená z pěti obalů. Proto všech těchto pět obalů je zahrnuto v pojmu „tělo“. Existuje svět, pokud není tělo? Řekněme, je tu někdo, kdo nemá tělo a vidí svět?