Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

čtvrtá sloka

உருவந்தா னாயி னுலகுபர மற்றா
முருவந்தா னன்றே லுவற்றி — னுருவத்தைக்
கண்ணுறுதல் யாவனெவன் கண்ணலாற் காட்சியுண்டோ
கண்ணதுதா னந்தமிலாக் கண்.

Jsme-li tvarem, svět i Bůh budou také takoví;
pokud nejsme tvarem, kdo by mohl vidět jejich tvary a jak? Může být to, co je viděno odlišné od oka?
Okem je skutečná přirozenost, kterou je čisté sebeuvědomění
a zároveň je okem nekonečna.

If oneself is a form of flesh [a body], the world and God will also be likewise [i.e. will also be forms]; if oneself is not a form, who can see their forms, and how? Can the sight [the seer] be otherwise than the eye [the seer]? Verily, Self is the Eye, the unlimited [and therefore formless] Eye.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Jsme-li tvarem z masa (tělem), svět a Bůh budou také takoví (tj. budou také tvary); nejsme-li tvarem, kdo by mohl spatřovat jejich tvary a jak? Může být pohled (to, co je viděno) odlišný od oka (toho, kdo vidí)? Skutečné Oko, neomezené (a proto beztvaré) Oko je Self.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Bist du selbst Gestalt, gewährst du Gott und Welt gestaltig.
Aber wer ist es, der ihre Gestalt gewarth?
Und wie is est es, wenn Du gestaltlos bist?
Gibt es Sehen und Gesichte ohne ein Auge?
Das Selbst ist das Augeohne das Auge
und ist gestaltlos grenzenlost.

Heinrich Zimmer

Jsi-li sám tvarem, vidíš Boha a svět jako tvar.
Ale kdo vidí jejich tvar? A což, je-li bez tvaru?
Existuje vidění a viděné bez oka?
Átman je Okem — a je bez tvaru a bez mezí.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

If one has form oneself, the world and God also will appear to have form, but if one is formless, who is it that sees those forms, and how? Without the eye can any object be seen? The seeing Self is the eye, and that Eye is the Eye of infinity.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Jestliže jsme (zdánlivě) omezeni tvarem, svět i Bůh se také jeví ve tvaru. Jestliže jsme beztvarým bytím, kdo zří tvary a jak je zří? Můžeme vidět bez oka? Vidoucí Já je Oko a toto Oko je současně Okem nekonečna.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

If oneself is a form, the world and God will be likewise; if oneself is not a form, who can see their forms? How? Can the seen be otherwise than the eye? The eye is oneself, the infinite eye.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Jsme-li tvarem, svět i Bůh budou také takoví; pokud nejsme tvarem, kdo by mohl vidět jejich tvary? Jak? Může být viděné odlišné od oka? Okem je skutečná přirozenost, kterou je čisté sebeuvědomění a zároveň je okem nekonečna.