Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

třicátá sedmá sloka

சாதகத்தி லேதுவிதஞ் சாத்தியத்தி லத்துவித
மோதுகின்ற வாதமது முண்மையல — வாதரவாய்த்
தான்றேடுங் காலுந் தனையடைந்த காலத்துந்
தான்றசம னன்றியார் தான்.

Dokonce ani tvrzení, které prohlašuje: „dualismus v průběhu praxe, nedvojnost při dosažení“, není pravdivé. Má se to s ním jako s deseti pošetilci co přebrodili řeku. Každý z nich hledal pln strachu desátého, kterým byl on sám. Nebyl jím stejně tak, když jej hledal, jako když jej nalezl?

Even the contention held that there is duality [dvaita] during practice [sadhana] – which one attempts on account of ignorance – and non-duality [advaita] after attainment is not true. Who else is one but the tenth man both while one is anxiously search [for the tenth man] and when one finds oneself [to be the tenth man]?

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Ani zastávané tvrzení, že během praxe (sádhany) – o kterou se snažíme z důvodu nevědomosti – je zde dvojnost (dvaita), a po dosažení je zde nedvojnost (advaita), není pravdivé. Kým jiným jsme než oním desátým mužem, jak během našeho úzkostlivého hledání (desátého muže), tak když (jako desátého muže) nalézáme sebe sama?

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

»Zwiefältigkeit: Lehrer und Schüler, Welt und Ich, Ich und Selbst,
herrscht, solange wir unterwegs zum Selbst sind,
im Erlebnis des Selbst aber ist dann Einheit«,
– dieser Gedanke ist auch nicht richtig, Mit ihm geht es wie bei den Toren,
–: Zehn Toren durchwateten einen reißenden Fluß,
am andern Ufer zählten sie sich und fanden, sie seien nur neun,
denn jeder vergaß beim Zählen sich selber.
Ein fremder Wanderer half ihnen aus ihrem Wahn:
er hieß sie alle an sich vorübergehen,
gab jedem einen kräftigen Schlag, daß er schrie,
und hieß sie die Schreie zählen. Da fanden sie sich.
– Jeder der Zehn hatte angstvoll nach dem Zehnten gesucht
und war es selber. War er nicht gerade so der Zehnte schon damals,
als er den Zehnten vermißte, als da er ihn fand?

Heinrich Zimmer

„Na cestě k Átmanu panuje dvojnost,
v jeho prožívání je jen jednota“–
Tato myšlenka není správná. Má se to s ní jako s deseti blázny:
Každý z nich hledal pln strachu desátého a byl jím sám.
Nebyl jím stejně tak, když jej hledal, jako když jej nalezl?

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

The contention, ‚Dualism during practice, non-dualism on Attainment‘, is also false. While one is anxiously searching, as well as when one has found one’s Self, who else is one but the tenth man?

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Zásada „dualismu v průběhu praxe, nedvojnost při dosažení“ není také správná. Ať Jáství hledáme nebo jsme je již nalezli, stále jsme jen oním desátým mužem.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Even the contention that declares, ‘Duality only in spiritual practice, non-duality in attainment’, is not true. Both when one is eagerly searching and when one has found oneself, who indeed is one other than the tenth man?

Michael James (Ulladu Narpadu)

Dokonce ani tvrzení, které prohlašuje: „Dualita pouze v duchovní praxi, nedualita v dosažení“, není pravdivé. Když se člověk dychtivě hledá, stejně tak když se nalezl, kdo je vlastně jiný než desátý muž?