Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

třicátá šestá sloka

நாமுடலென் றெண்ணினல நாமதுவென் றெண்ணுமது
நாமதுவா நிற்பதற்கு நற்றுணையே — யாமென்று
நாமதுவென் றெண்ணுவதே னான்மனித னென்றெணுமோ
நாமதுவா நிற்குமத னால்.

Pouze když si myslíme, že jsme tělem, může být přemýšlení „Ne, my nejsme tělem, my jsme To“ dobrou pomůckou k přebývání jako To. Jelikož jsme To, proč bychom měli stále myslet, že jsme To? Potřebuje člověk přemýšlet „já jsem člověk?“

It is only if we think, having illusion, that we are the body, that meditating ‘No [we are not the body], we are That [the Supreme]’ may be a good aid for [reminding] us to abide as That. [However] since we are That, why should we for ever be meditating that we are That? Does [a man need to] meditate ‘I am a man?’

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Pouze když si myslíme, jsouce v iluzi, že jsme tělem, může být meditace „Ne, (my nejsme tělem), my jsme To (Svrchované)“ dobrou pomůckou k (upamatování na) přebývání jako To. (Nicméně) jelikož jsme To, proč bychom měli stále meditovat, že jsme To? (Potřebuje člověk) meditovat „já jsem člověk?“

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Wenn einer meint, er sei sein Leib, so wäre der Gedanke:
»das bin ich nicht, ich bin ES« ihm eine gute Hilfe,
seinen Stand im ES zu finden.
Aber warum sollen wir immerfort denken: »ich bin ES«,
da wir IHM allein inne sind.
Denkt ein Mann immerfort: »ich bin ein Mann«?

Heinrich Zimmer

Domnívá-li se někdo, že je tělem, tu i myšlenka:
„Nejsem tělo, jsem To“ je dobrou pomůckou
v duchovním pátrání.
Ale proč ještě myslit: „Jsem To“, jsem-li si vědomi
již pouze „Toho“?
Myslí si člověk neustále: „Jsem člověk“?

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

Only if the thought ‚I am the body‘, occurs will the meditation ‚I am not this, I am That‘, help one to abide as That. Why should we for ever be thinking, ‚I am That‘? Is it necessary for man to go on thinking ‚I am a man‘? Are we not always That?

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Pouze tehdy ztotožňujeme-li se s tělem, pomáhá nám rozlišovaní „toto nejsem já, já jsem To“, setrvávat ve Skutečnosti. Setrváváme-li v Jáství, proč bychom měli neustále myslet, že jsme Jástvím? Musí člověk neustále myslet, že jsme Jástvím? Musí člověk neustále myslet, že je člověkem, aby jím byl? Nejsme TO neustále?

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

If we think that we are a body, thinking ‘No, we are that’ will be just a good aid for us to stand as that. Since we always stand as that, why thinking ‘We are that’? Does one think ‘I am a man’?

Michael James (Ulladu Narpadu)

Pokud si myslíme, že jsme tělo, přemýšlet „Ne, To jsme my“, bude pro nás jen dobrou pomůckou k tomu, abychom obstáli. Jelikož vždy jsme tím, proč si myslet „Jsme to“? Myslí si člověk ‚Jsem člověk‘?