Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

třicátá pátá sloka

சித்தமா யுள்பொருளைத் தேர்ந்திருத்தல் சித்திபிற
சித்தியெலாஞ் சொப்பனமார் சித்திகளே — நித்திரைவிட்
டோர்ந்தா லவைமெய்யோ வுண்மைநிலை நின்றுபொய்ம்மை
தீர்ந்தார் தியங்குவரோ தேர்.

Znát skutečnou podstatu sebe sama, která existuje jako dokonalá, je pravý úspěch. Všechny ostatní úspěchy včetně zázračných sil, jsou jen úspěchy dosažené ve snu; pokud se někdo probudí ze snu, budou skutečné? Budou oklamáni ti, kteří přebývají ve Skutečnosti a upustili od nereálnosti? To zjistěte.

To know and to be – with the mind subsided – the Reality which is ever-attained, is the [true] attainment [siddhi]. All other siddhis are siddhis that are acquired in a dream; when one wakes up from sleep, will they be real? Will they who, by abiding in the true state, are rid of the false [state], be deluded [by siddhis]? Know and be you [the Reality].

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Poznat Skutečnost a být – s myslí utichlou – Skutečností, jež je vždy dosažená, je (pravým) dosažením (siddhi). Všechny ostatní siddhis jsou siddhis získané ve snu; když se ze spánku probudíme, budou skutečné? Budou ti, kdo jsou přebýváním v pravém stavu zbaveni (stavu) klamného, oklamáni (těmito siddhis)? Poznejte a buďte vy (Skutečnost).

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Das einzig wahrhaft Wirkliche erkennen und ihm inne sein,
heißt die wahrhaftige Meisterschaft vollenden.
Meisterschaft über Wunderkräfte bleibt wie im Traum Geschenktes,
– ist es noch wahr, wenn der Schläfer erwacht?
Wer im Stand des wahrhaft Wirklichen gegründet steht,
befreit vom Wesenlosen, soll er sich um solche Meisterschaften mühen?

Heinrich Zimmer

Poznat Átmana a neustále v něm spočívat znamená
dosáhnout dokonalosti.
Ovládání divotvorných sil se však podobá věcem
darovaných ve snu:
Jsou ješte pravdou, když se spáč probudí?
Spočívá-li někdo v Átmanu, jak by mohl usilovat o tyto síly?

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

To seek and abide in the Reality that is always attained is the only Attainment. All other attainments (siddhis) are such as are acquired in dreams. Can they appear real to someone who has woken up from sleep? Can they that are established in the Reality and are free from maya, be deluded by them?

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Nalézt Skutečnost a setrvávat v této Skutečnosti, která je vždy dosažena a přítomna, je jediným dosažením. Vše ostatní včetně zázracných sil má snovou povahu. Může sen potvrdit svou pravost, když se probudíme? Ten, kdo pevně tkví ve skutečnosti a je prost vlivu máji, nepodlehá klamu.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Being knowing the substance, which exists as accomplished, is accomplishment. All other accomplishments are just accomplishments achieved in dream; if one wakes up leaving sleep, are they real? Will those who, standing in the real state, have left unreality be deluded? Know.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Znát podstatu sebe sama, která existuje jako dokonalá, je skutečný úspěch. Všechny ostatní úspěchy jsou jen úspěchy dosažené ve snu; pokud se někdo probudí ze snu, budou skutečné? Budou oklamáni ti, kteří přebývají ve skutečném stavu a upustili od nereálnosti? To zjistěte.