Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

třicátá druhá sloka

அதுநீயென் றம்மறைக ளார்த்திடவுந் தன்னை
யெதுவென்று தான்றேர்ந் திராஅ — ததுநா
னிதுவன்றென் றெண்ணலுர னின்மையினா லென்று
மதுவேதா னாயமர்வ தால்.

Když Písma tvrdí „To jsi ty“, místo toho, abych poznal sám sebe vyšetřováním „co jsem já“, přemýšlet „Já jsem To a ne toto“ je způsobeno nedostatkem zralosti mysli, protože jsme i jsme vždy byli Tím.

When the holy scriptures proclaim, ‘Thou art That, which is declared to be the Supreme’, instead of one’s knowing and being oneself [through the enquiry] ‘What am I?’, to meditate ‘I am That [the Supreme] and not this [the body, etc.]’ is due to lack of strength [i.e. due to lack of maturity of mind]. For That indeed always shines as oneself.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Když svatá písma prohlašují, „Vy jste To, jež je prohlašováno za Svrchované,“ meditování „Já jsem To (Svrchované) a ne toto (tělo, atd.)“ namísto poznání sebe sama a bytí sebou samým (zkoumáním) „Kdo jsem já?“ je způsobené nedostatkem síly (tj. nedostatkem zralosti mysli). Neboť To skutečně vždy září jako my sami.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Bei dem Gedanken stehen bleiben: »dies bin ich, jenes nicht«,
wo doch die heiligen Schriften deutlich sagen:
»Du bist ES« (tat tvam asi), ist reine Schwäche des Gemüts.
In Wahrheit sind wir nie etwas anderes als ES.

Heinrich Zimmer

„Ty jsi To“, praví Písmo.
Ale neprožívat skutečnost Átmana.
A bez konce o ní diskutovat je pouhou slabostí mysli.
„To“ je věčná samozářící Přítomnost.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

Although the scriptures proclaim ‚Thou art That‘, it is only a sign of weakness of mind to meditate ‚I am That, not this‘, because you are eternally That. What has to be done is to investigate what one really is and remain That.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Jestližě písma prohlašují „Ty jsi To“, je projevem duchovní slabosti meditovat „Já jsem TO a nikoliv toto“ místo, abychom pátrali, co skutečně jsme a setrvávali ve své pravé podstatě, protože jsme večně pouze TO.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

When the Vēdas proclaim ‘That is you’, instead of oneself being knowing oneself as ‘what?’, thinking ‘I am that, not this’ is due to non-existence of strength, because that alone is always seated as oneself.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Když Védy prohlásí „To jsi ty“, místo toho, abych poznal sám sebe vyšetřováním „co jsem já“, si myslel „Já jsem To, ne toto“ je způsobeno nedostatkem síly, protože jsme i jsme vždy byli Tím.