Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

třicátá sloka

நானா ரெனமனமுண் ணாடியுள நண்ணவே
நானா மவன்றலை நாணமுற — நானானாத்
தோன்றுமொன்று தானாகத் தோன்றினுநா னன்றுபொருள்
பூன்றமது தானாம் பொருள்.

Jakmile se mysl dostane k „Srdci“, vnitřním zkoumáním „kdo jsem já?“, když ten, kdo je „já“ (ego či mysl), zemře, Skutečnost se objeví spontánně jako „Já jsem Já“. I když se to zdá, není to „já“ (ego). Je to dokonalá vše pronikající Skutečnost, přirozená podstata sebe sama.

Therefore, when the mind reaches the Heart by scrutinising within in this manner, ‘Who am I?’ he, ‘I’ [the ego or mind], bows its head in shame [i.e. it dies] and the One [the Reality] appears of its own accord as ‘I-I’ [I am I]. Although it appears, it is not ‘I’ [the ego]; it is the perfect Reality [purna vastu], the Reality which is Self.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Proto když mysl tímto způsobem, „Kdo jsem já?“, zkoumáním uvnitř dosáhne Srdce, pak jedinec, „já“ (ego či mysl), svěsí v hanbě hlavu (tj. zemře) a Jedno (Skutečnost) se samo od sebe objeví jako „já-já“ (já jsem já). Ačkoli se objeví, není to „já“ (ego); je to dokonalá Skutečnost (púrna vástu), Skutečnost, jež je Self.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Wenn das Gemüt, einwärts forschend »Wer bin ich?«,
ans Herz gelangt, offenbart sich von selbst ein »ICH-ICH«,
vor dessen Gegenwart das Ich sich neigt und auslöscht.
Trotzdem es sich so offenbart, hat es keine Ichnatur,
es ist Vollkommenheit und nichts anderes als das Selbst.

Heinrich Zimmer

Když mysl, tázajíc se dovnitř: „Kdo jsem já?“,
Dospěje k Srdci, zjevuje se samo sebou „Já-Já“.
Před jeho přítomností se ego sklaní a mizí.
Nemajíc povahy ega, je dokonalou a pravou Skutečností.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

If one enquires ‚Who am I?‘ within the mind, the individual ‚I‘ falls down abashed as soon as one reaches the Heart and immediately Reality manifests itself spontaneously as ‚I-I‘. Although it reveals itself as ‚I‘ , it is not the ego but the Perfect Being, the Absolute Self.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Pátráme-li ve své mysli „Kdo jsem?“ a dosáhneme-li Srdce, individuelní já je zničeno a Skutečnost se naráz samovolně projevuje jako „já-já“. I když se takto projevuje, není to ego či objekt, ale dokonalé Bytí, absolutní Jáství.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

As soon as the mind reaches the heart inwardly investigating who am I, when he who is ‘I’ dies, one thing appears spontaneously as ‘I am I’. Though it appears, it is not ‘I’. It is the entire substance, the substance that is oneself.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Jakmile se mysl dostane k srdci, aby vnitřně zkoumala, kdo jsem já, když ten, kdo je „já“, zemře, jedna věc se objeví spontánně jako „Já jsem Já“. I když se to zdá, není to „já“. Je to celá podstata, přirozenost, která je sama sebou.