Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

dvacátá devátá sloka

நானென்று வாயா னவிலாதுள் ளாழ்மனத்தா
னானென்றெங் குந்துமென நாடுதலே — ஞானநெறி
யாமன்றி யன்றிதுநா னாமதுவென் றுன்னறுணை
யாமதுவி சாரமா மா.

Ne ústní pronášení slova „já“, ale zkoumání s myslí ponořenou dovnitř, „Odkud vystupuje toto „já“?“, to jediné je cestou poznání. Rozlišování „Toto nejsem, já jsem To“ není pravým hledáním, i když může být pomůckou.

Discarding the body as if a corpse, not uttering the word ‘I’ by mouth, but scrutinising with the mind diving inwards, ‘Whence does this ‘I’ rise?’ alone is the path of knowledge [jnana marga]. Other than this, meditating ‘I am not this [body], I am That [Brahman]’ may be [in some way] an aid, but can it itself be the enquiry [vichara]?

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Zavržení těla jako by bylo mrtvolou, ne ústní pronášení slova „já“, ale zkoumání s myslí ponořenou dovnitř, „Odkud vystupuje toto „já“?“, to jediné je cestou poznání (džňána márga). Odlišný způsob, meditace „nejsem toto (tělo), jsem To (Brahman)“, může být (jistým způsobem) pomocí, mohlo by to však samo o sobě být zkoumáním (vičárou)?

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Der Weg der Erkenntnis ist: einwärts tauchen mit dem Gemüt,
nicht Ich sagen, aber im Gemüt fragen,
woher es als »Ich« aufsteigt.
Dabei denken »dies ist nicht Ich« oder »dies bin Ich«
kann dabei eine Hilfe sein, aber nie Gegenstand des Fragens.

Heinrich Zimmer

Cesta pátrání je takováto: nořit se myslí dovnitř.
Neříkat pouze „já“, nýbrž tázat se v duchu,
odkud toto já povstává.
Myslit přitom: „Já jsem toto, já jsem To“
Může být pomůckou,
nikdy však předmětem tázání.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

The only enquiry leading to Self-realization is seeking the Source of the ‚I‘ with in-turned mind and without uttering the word ‚I‘. Meditation on ‚I am not this; I am That‘ may be an aid to the enquiry but it cannot be the enquiry.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Pravým zkoumáním či pátráním, které vede k poznání Jáství, je pouze hledání místa, kde vzniká já, které provádí mysl obrácená do nitra, aniž bychom opakovali slovo „já“. Rozlišování „Toto nejsem, toto také ne“ není pravým hledáním, i když může být pomůckou.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Not saying ‘I’ by mouth, investigating by an inward sinking mind where one rises as ‘I’ alone is the path of knowledge. Instead, thinking ‘not this, I am that’ is an aid; is it investigation?

Michael James (Ulladu Narpadu)

Neříkat „já“ ústy, zkoumat vnitřně potápějící se myslí, kde povstáváš jako „já“ samotné, je cesta poznání. Místo toho přemýšlet, že „tohle nejsem, já jsem To“, je pomůckou; je to ale hledáním?