Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

dvacátá osmá sloka

எழும்பு மகந்தை யெழுமிடத்தை நீரில்
விழுந்த பொருள்காண வேண்டி — முழுகுதல்போற்
கூர்ந்தமதி யாற்பேச்சு மூச்சடக்கிக் கொண்டுள்ளே
யாழ்ந்தறிய வேண்டு மறி.

Tak jako se potápíme do vody, abychom nalezli předmět, který nám do ní spadl, stejně tak se máme nořit do sebe sama s pozornou soustředěnou myslí, ovládat řeč i dech a nalézt místo kde vzniká ego (já).

Just as one should dive in order to find something that has fallen into the water, so one should dive within with a keen [introverted] mind, [thus] controlling breath and speech, and know the rising-place of the ego, which rises first. Know this.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Stejně jako bychom se měli ponořit, chceme-li nalézt něco, co nám spadlo do vody, měli bychom se ponořit dovnitř s pronikavou (dovnitř stočenou) myslí, kontrolujíce (takto) dech i řeč, a poznat místo, odkud ego, jež vystupuje jako první, vzchází. To vězte.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Wie ein Taucher, der finden will, was ins Wasser fiel,
mußt du gesammelten Gemütes einwärts tauchen,
mußt Atem, Rede und jede Regung hemmen,
um die Stätte zu finden, aus der das Ich,
das aufsteigt, seinen Urstand nimmt

Heinrich Zimmer

Jako potápěč, který chce nalézt, co spadlo do vody,
Musíš se nořit se soustředěnou myslí dovnitř,
Musíš zastavit dech, řeč a každé hnutí,
Abys nalezl „To“, v čem má svůj původ vyvstávající ego.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

Just as a man would dive in order to get something that had fallen into the water, so one should dive into oneself, with a keen one-pointed mind, controlling speech and breath, and find the place whence the ‚I‘ originates.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Tak jako se potápíme do vody, abychom nalezli předmět, který nám do ní spadl, stejně tak se máme nořit do sebe sama s pozornou soustředěnou myslí, ovládat řeč i dech a nalézt místo kde vzniká já.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Like sinking wanting to see something that has fallen in water, sinking within restraining speech and breath by a sharpened mind it is necessary to know the place where the rising ego rises. Know.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Stejně jako potopením chceme vidět něco, co spadlo do vody, potopením s bystrou myslí kontrolujíce řeč a dech, je nutné znát místo, kde rostoucí ego povstává. To poznej.