Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

dvacátá sedmá sloka

நானுதியா துள்ளநிலை நாமதுவா யுள்ளநிலை
நானுதிக்குந் தானமதை நாடாம — னானுதியாத்
தன்னிழப்பைச் சார்வதெவன் சாராமற் றானதுவாந்
தன்னிலையி னிற்பதெவன் சாற்று.

Stav, ve kterém existujeme aniž by ego (já) povstalo, je stav, ve kterém existujeme jako To. Bez zkoumání místa, kde ego (já) stoupá, jak jinak dosáhnout zničení ega (já) , po kterém již ego (já) nepovstane? Aniž bychom toho dosáhli, řekněme, jak jinak zůstávat v přirozené podstatě sebe sama, kde jsme Tím?

The state in which this ‘I’ [the ego], which rises as if the first, does not rise, is the state [indicated by the mahavakya]. ‘We are That’. Unless one scrutinises the source [Self] whence ‘I’ rises, how to attain the loss of oneself, [the state] in which ‘I’ does not rise? And unless one attains [that non-rising of ‘I’], say, how to abide in one’s own state, in which one is That?

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Stav, v němž toto „já“ (ego), které zdánlivě vystupuje jako první, nevystupuje, je stavem (uváděným mahávákjou) „My jsme To“. Jak by bylo možné dosáhnout ztráty sebe sama, (stavu) v němž „já“ nevystupuje, aniž bychom zkoumali zdroj (Self), odkud „já“ vystupuje? A jak by bylo možné přebývat ve svém vlastním stavu, v němž jsme To, aniž bychom dosáhli (toto nevyvstávání „já“)?

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Der Stand, in dem das Ich nicht in Erscheinung tritt,
ist der Stand, in dem wir ES sind.
Es sei denn, du fändest den Stand, in dem das Ich
seinen Urstand hat, – wie willst du den Stand erwerben,
darin dein Einzelwesen sich verliert und nie ein Ich erscheint?
– Und erwirbst du ihn nicht, wie willst du zu unserem wahrhaften Stand
eingehen, in dem wir ES sind?

Heinrich Zimmer

Stav, v němž se neobjevuje ego, je stavem,
v němž jsme „Tím“.
Hledáme-li jeho zdroj, tu se ztrácí a vyhasíná.
A neztratilo-li se takto, nelze nám vejít
V náš pravý stav, v němž jsme „Tím“.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

The State of non-emergence of ‚I‘ is the state of being THAT. Without questing for that State of the non-emergence of ‚I‘ and attaining It, how can one accomplish one’s own extinction, from which the ‚I‘ does not revive ? Without that attainment how is it possible to abide in one’s true State, where one is THAT?

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Stav ve kterém nevzniká já (ego), je stavem, ve kterém jsme TO. Kdybychom nepátrali po Bytí, ve kterém neexistuje já (ego), jak bychom mohli dosáhnout svého vlastního vyhasnutí, po kterém se já již neoživuje? Aniž bychom toho dosáhli, jak je možno setrvávat v našem vlastním přirozeném stavu, kde jsme TÍM?

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

The state in which one exists without ‘I’ rising is the state in which we exist as that. Without investigating the place where ‘I’ rises, how to reach the annihilation of oneself, in which ‘I’ does not rise? Without reaching, say, how to stand in the state of oneself, in which oneself is that?

Michael James (Ulladu Narpadu)

Stav, ve kterém existujeme aniž by „já“ povstalo, je stav, ve kterém existujeme jako To. Bez zkoumání místa, kde „já“ stoupá, jak jinak dosáhnout zničení sebe sama, po kterém „já“ nepovstane? Aniž bychom toho dosáhli, řekněme, jak jinak zůstávat přirozené podstatě sebe sama, kde jsme Tím?