Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

dvacátá šestá sloka

அகந்தையுண் டாயி னனைத்துமுண் டாகு
மகந்தையின் றேலின் றனைத்து — மகந்தையே
யாவுமா மாதலால் யாதிதென்று நாடலே
யோவுதல் யாவுமென வோர்.

Jestliže trvá ego, existuje i vše ostatní. Zmizí-li ego, neexistuje ani nic jiného; Ego je opravdu vším. Proto pouze zkoumaní podstaty ega je jediným prostředkem, jak se zříci všeho.

If the ego, the root, comes into existence, all else [the world, God, bondage and liberation, pain and pleasure, etc.] will come into existence. If the ego does not exist, all else will not exist. Verily, the ego is all! Hence, scrutinising ‘What is it?’ [in other words, ‘Who am I, this ego?’] is indeed giving up all. Know thus.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Když ego, kořen, vstupuje do existence, vstupuje do existence i vše ostatní (svět, Bůh, vázanost a osvobození, bolest a potěšení, atd.). Když ego neexistuje, ani vše ostatní neexistuje. Opravdu, ego je vším! Proto zkoumání „Co je to?“ (jinými slovy, „Kdo jsem já, toto ego?“) je skutečně vzdáním se všeho. Tak vězte.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Wenn das Ich erscheint, tritt alles Andere in Erscheinung.
Wenn kein Ich da ist, ist auch sonst nichts da.
Das Ich allein ist Alles, – das Ich allein ergründen,
was es wahrhaft ist, heißt aller Dinge ledig werden.

Heinrich Zimmer

Objevuje-li se ego, objevuje se i „všechno ostatní“.
Není-li tu ego, mizí i „vše ostatní“.
A tak je „toto vše“ obsaženo v egu.
vypátrat ego samo — to, čím vpravdě jest —
znamená zprostit se všeho.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

If the ego is, everything else also is. If the ego is not, nothing else is. Indeed, the ego is all. Therefore the enquiry as to what this ego is, is the only way of giving up everything.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Jestliže trvá ego, existuje i vše ostatní. Zmizí-li ego, neexistuje ani nic jiného; Ego je opravdu vším. Proto pouze zkoumaní podstaty ega je jediným prostředkem, jak se zříci všeho.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

If ego comes into existence, everything comes into existence; if ego does not exist, everything does not exist. Ego itself is everything. Therefore, know that investigating what this is alone is giving up everything.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Pokud vznikne ego, vznikne všechno; pokud ego neexistuje, všechno neexistuje. Samotné ego je všechno. Proto vězte, že zkoumání toho, co je to samotné ego, je vzdávání se všeho.