Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

dvacátá pátá sloka

உருப்பற்றி யுண்டா முருப்பற்றி நிற்கு
முருப்பற்றி யுண்டுமிக வோங்கு — முருவிட்
டுருப்பற்றுந் தேடினா லோட்டம் பிடிக்கு
முருவற்ற பேயகந்தை யோர்.

Ego prosté tvaru, vstupuje do existence chápajíc se tvaru jiných; přetrvává, dokud se tvaru pevně drží; narůstá, živíc se tvary, které drží pomocí pěti smyslů; opustí-li jeden tvar, chápe se jiného tvaru; je-li hledáno, uniká, je shledáno neexistujícím. To Prozkoumej.

What a wonder it is! This ghostly ego which is devoid of form [i.e. which has no form of its own] comes into existence by grasping a form [a body]; grasping a form, it endures; feeding upon forms [second and third person objects] which it grasps [through the five senses], it waxes more; leaving one form, it grasps another form; [but] when sought for, it take to flight [i.e. it disappears, being found to be non-existent!] Know thus.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Jaký div! Toto přízračné ego prosté tvaru (tj., jež samo o sobě nemá žádný tvar) vstupuje do existence chápajíc se tvaru (těla); přetrvává, dokud tvar pevně drží; narůstá, živíc se tvary (objektů druhých a třetích osob), které drží (pomocí pěti smyslů); opustí-li jeden tvar, chápe se jiného tvaru; (avšak) je-li hledáno, uniká (tj. mizí, jsouc shledáno neexistujícím!). Tak vězte.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Gestalt ergreifend tritt es ins Dasein,
Gestalt festhaltend behält es sein Dasein,
von Gestalt sich nährend wird es groß.
Gestalt vertauscht es um Gestalt in ständigem Wechsel,
und willst du es haschen, entflieht es dir.
So ist das Ich wie ein gespenstiger Kobold: ohne Eigengestalt.

Heinrich Zimmer

Uchopujíc tvar, vstupuje v bytí.
Lpíc na tvaru, podržuje své bytí. Živíc se tvarem roste.
Vyměňuje tvar za tvar v neustálé změně, a chceš-li je chytit,
uteče ti.
A tak je ego nehmatatelný fantóm.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

It comes into being equipped with a form, and as long as it retains a form it endures. Having a form, it feeds and grows big. But if you investigate it this evil spirit, which has no form of its own, relinquishes its grip on form and takes to flight.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Ego vzniká uchopením se tvaru tak dlouho, dokud se jej přidržuje; tehdy roste a sílí. Vzdá-li se jednoho tvaru, přijme druhý. Zkoumáme-li je, opustí tvar, který drží a zmizí. Ego je zlí duch, který nemá tvar.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Grasping form the formless phantom-ego comes into existence; grasping form it stands; grasping and feeding on form it grows abundantly; leaving form, it grasps form. If sought, it will take flight. Investigate.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Uchopením tvaru vzniklo beztvaré ego (přízrak); uchopením tvaru přetrvává; uchopením a krmením tvarem hojně roste; opouští tvar, uchopí další tvar. Pokud bude hledáno, uteče. Prozkoumej.