Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

dvacátá třetí sloka

நானென்றித் தேக நவிலா துறக்கத்து
நானின்றென் றாரு நவில்வதிலை — நானொன்
றெழுந்தபி னெல்லா மெழுமிந்த நானெங்
கெழுமென்று நுண்மதியா லெண்.

Tělo si neříká „já“. Nikdo však nepopře, že „já“ existuje i v hlubokém spánku beze snů. Když se po spánku vynoří „já“, vynoří se i vše ostatní. Pátrej se soustředěnou pozorností, odkud a kde toto já vzniká.

Since it is insentient, this body cannot [of its own accord] say ‘I’. No one will say, ‘In sleep [where the body does not exist] I do not exist’. After an ‘I’ rises [as ‘I am the body’], all rises. Enquire with a keen mind ‘Whence does this “I” rise?’ When enquired thus, it will disappear [being found to be non-existent].

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Jelikož je necitné, nemůže toto tělo (samo od sebe) říct „já“. Nikdo nebude tvrdit, „ve spánku (kdy neexistuje tělo) já neexistuji.“ Když vyvstane „já“ (jakožto „já jsem tělo“), vyvstane vše. Zkoumejte s pronikavou myslí „Odkud vyvstává toto „já“?“ Takto zkoumáno, zmizí (jsouc shledáno neexistujícím).

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Es ist nicht der Leib, der »Ich« sagt. Und keiner, der
sein Ich an traumlos tiefen Schlaf verlor,
behauptet, er habe derweil nicht existiert.
Nur wenn dies eine Ding: das »Ich«, in die Erscheinung tritt,
erscheint alles andere. – Sammle dein Gemüt
in eine einzige Spitze und ergründe:
Woher steigt dieses »Ich« auf?

Heinrich Zimmer

Tělo neříká: „já“ a nikdo netrvrdí,
že během bezesného spánku neexistoval.
Objevuje-li se „já“, objevuje se i „vše ostatní“.
Soustřeď svou mysl a pátrej: Odkud povstává toto já?

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

The body does not say ‚I‘. No one will argue that even in deep sleep the ‚I‘ ceases to exist. Once the ‚I‘ emerges, all else emerges. With a keen mind enquire whence this ‚I‘ emerges.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Tělo neříká „já“. Nikdo však nepopře, že „já“ existuje i v hlubokém spánku beze snů. Vynoří se já (ze spánku) vynoří se i vše ostatní. Pátrej se soustředěnou pozorností, odkud a kde toto já vzniká.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

This body does not say ‘I’. No one says ‘In sleep I do not exist’. After one thing, ‘I’, rises, everything rises. Contemplate by a subtle mind where this ‘I’ rises.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Toto tělo si neříká „já“. A nikdo neříká „Ve spánku neexistuji“. Když jedna věc „já“ povstane, povstane všechno. Rozjímej s jasnou myslí, kde toto „já“ vzniká.