Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

dvacátá druhá sloka

மதிக்கொளி தந்தம் மதிக்கு ளொளிரு
மதியினை யுள்ளே மடக்கிப் — பதியிற்
பதித்திடுத லன்றிப் பதியை மதியான்
மதித்திடுத லெங்ஙன் மதி.

Zvažte? Jak jinak poznat Božství myslí, kromě toho, že obrátíte mysl do nitra a zcela ji ponoříte do Božství, které v této mysli svítí a dává jí světlo?

Except by turning the mind inwards and drowning it in the Lord, who shines within that mind [as its substratum] lending light to the mind, which sees everything, how is it possible for the mind to know [or to meditate upon] the Lord? Consider thus.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Jak jinak, než otočením mysli dovnitř a jejím utopením v Pánu, který září uvnitř mysli (jako její substrát) a propůjčuje jí světlo, jež vše zří, bylo by pro mysl možné poznávat Pána (či meditovat o Něm)? To zvažte.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Gott ist es, der das Gemüt als reines Innesein erhellt,
er gibt ihm sein Licht. Wie willst du ihn mit dem Gemüt erkennen,
es sei denn, du wendest es einwärts
und tauchst es in ihn?

Heinrich Zimmer

To Bůh osvětluje mysl jako čisté vědomí.
Dává jí své světlo. Jak ho chceš poznat myslí,
Ne-li tím, že ji obrátíš dovnitř.
A ponoříš jí do něho.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

The Divine gives light to the mind and shines within it. Except by turning the mind inward and fixing it in the Divine, there is no other way to know Him through the mind.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Božství osvěcuje mysl a září v ní. Jak jinak je možno poznat božství pomocí mysli než tak, že obrátíme mysl do nitra a upřeme jí na ně.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Consider, except by, turning the mind back within, completely immersing it in God, who shines within that mind giving light to the mind, how to fathom God by the mind?

Michael James (Ulladu Narpadu)

Zvažte jak jinak pochopit Boha myslí, kromě toho, že obrátíte mysl zpět dovnitř, zcela ji ponoříte do Boha, který v této mysli svítí a dává mysli světlo?