Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

dvacátá první sloka

தன்னைத்தான் காண றலைவன் றனைக்காண
லென்னும்பன் னூலுண்மை யென்னையெனின் — றன்னைத்தான்
காணலெவன் றானொன்றாற் காணவொணா தேற்றலைவற்
காணலெவ னூணாதல் காண்.

Pokud se člověk zeptá, jaká je pravda v pozadí mnoha písem, mluvících o „poznej sám sebe,“ a o „zření Boha“? Jelikož člověk je jeden, a tudíž není možné, aby byl zřen, jak by mohl jedinec zřít sebe sama? A jak zřít Boha? Zřít Jej znamená stát se Jeho kořistí.

If it be asked, ‘What is the truth behind the many scriptures which speak of “oneself seeing oneself, whom one thinks to be an individual soul” and “seeing God”?’ [the reply will be] ‘Since oneself is one [and not two] and hence impossible to be seen, how is oneself to see oneself? And how to see God? To become a prey [to Him] is seeing [Him].’

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Je-li vznesena otázka, „Co je pravdou v pozadí mnoha písem, mluvících o „jediném zřícím sebe sama, jehož pokládáme za individuální duši,“ a o „zření Boha“?“ (Odpověď zní:) „Jelikož jedinec je jeden (a nikoli dva), a tudíž není možné, aby byl zřen, jak by mohl jedinec zřít sebe sama? A jak zřít Boha? Zřít (Jej) znamená stát se (Jeho) kořistí.“

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Die heiligen Schriften künden vom »Schauen des Selbst« und vom
»Schauen Gottes«,
aber wie kann einer »das Selbst schauen«? – es ist
Eines ohne ein Zweites. – Wie kann einer da »Gott schauen«?
– Das Ich muß sich in ihm verlieren.

Heinrich Zimmer

Svatá písma mluví o „zření Átmana“ a „zření Boha“.
Ale jak lze „uzřít“ Átmama? Je jeden bez druhého.
Jak lze „uzřít“ Boha?
Ego jím musí být pohlceno.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

What is the Truth of the scriptures which declare that if one sees the Self one sees God? How can one see one’s Self? If, since one is a single being, one cannot see one’s Self, how can one see God? Only by becoming a prey to Him.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Jakou pravdu nám sdělují Písma ve výrocích: „Zřít Jáství, znamená zřít božství?“ Jak může někdo zřít božství? Protože jsme to my sami a jediní, zření není možné; jak tedy patřit na božství? Zřít Jáství znamená uvědomovat si Jáství, Být Jástvím, stát se Jeho kořistí.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

If one asks what is the truth of many texts that say ‘oneself seeing oneself’, ‘seeing God’: Since oneself is one, how is oneself to see oneself? If it is not possible to see, how to see God? Becoming food is seeing.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Pokud se člověk zeptá, jaká je pravda mnoha textů, které říkají „poznej sebe sama“, „spatřit Boha“: Jelikož člověk je jeden, jak má vidět Boha? Pokud není možné vidět, jak vidět Boha? Stát se jeho potravou je vidět.