Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

dvacátá sloka

காணுந் தனைவிட்டுத் தான்கடவு ளைக்காணல்
காணு மனோமயமாங் காட்சிதனைக் — காணுமவன்
றான்கடவுள் கண்டானாந் தன்முதலைத் தான்முதல்போய்த்
தான்கடவு ளன்றியில தால்.

Zapomenout na podstatu sebe sama, toho kdo vidí a vidět vize Boha, to je jen vidění mentálního obrazu. Pouze ten, kdo tím, že ztratil ego (mysl), vzpomene na skutečnou přirozenost sebe sama, skutečně vidí Boha, neboť podstata sebe sama není od Boha odlišná.

One’s seeing God without seeing oneself, the seer of the objects seen, is but seeing a mental image. He who, by losing the base [the ego], sees Self, the source of himself, alone truly sees God, because Self is not other than God.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Zření Boha bez zření sebe sama, toho, kdo zřené objekty zří, je pouhým zřením mentálního obrazu. Jedině ten, kdo tím, že ztratil základ (ego), zří Self, zdroj sebe sama, skutečně zří Boha, neboť Self není od Boha odlišné.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Schaut einer Gott und schaut nicht das Selbst,
so schaut er nur ein geistiges Bild.
Gott ist nichts anderes als das Selbst. Nur wer
sein Eigen-Ich verliert und dessen Grund erschaut: das Selbst,
hat wahrhaft Gott gefunden.

Heinrich Zimmer

Vidí-li někdo Boha a nevidí-li Átmana,
vidí jen mentální obraz.
Bůh není nic jiného než Átman.
Pouze ten, kdo ztratil své ego a uzřel jeho základ:
vidoucího Átmana,
Nalezl vskutku Boha.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

He who sees God without seeing the Self sees only a mental image. They say that he who sees the Self sees God. He who, having completely lost the ego, sees the Self, has found God, because the Self does not exist apart from God.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Nedbat vidoucího Já, když zříme vise boha, je jen zřením duševních představ. Ten, kdo nazírá Jáství, zří božství. Pouze ten, kdo zří Jáství, když naprosto ztratil ego, nalezl božství, neboť Jáství neexistuje bez božství a opačně Jáství je Bůh.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Leaving oneself, who sees, oneself seeing God is seeing a mental vision. Only one who sees oneself, the origin of oneself, is one who has seen God, because the origin, oneself, going, oneself is not other than God.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Zapomenout na sebe sama, toho kdo vidí a vidět Boha, to je jen vidění mentálního obrazu. Pouze ten, kdo vidí sám sebe, podstatu sebe sama, je ten, kdo viděl Boha, protože podstata sebe sama, není odlišná od Boha.