Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

devatenáctá sloka

விதிமதி மூல விவேக மிலார்க்கே
விதிமதி வெல்லும் விவாதம் — விதிமதிகட்
கோர்முதலாந் தன்னை யுணர்ந்தா ரவைதணந்தார்
சார்வரோ பின்னுமவை சாற்று.

Spor o to, zda vítězí osud či svobodná vůle, je pouze pro ty, kdo neznají kořen osudu a svobodné vůle. Ti, kteří poznali neexistenci sebe sama (ega), jež je společným základem osudu i svobodné vůle, ti se jich vzdali i sporu o ně. Řekněte, budou do nich ještě kdy zapleteni?

The argument as to which wins, fate or free-will, which are different from each other, is only for those who do not have knowledge of the root of fate and free-will [namely the ego, which is itself unreal]. Those who have known [the non-existence of] the self [the ego self], which is the one base of fate and free-will, have given them up [i.e. have given up both fate and free-will, and also the argument about them]. Say, will they get entangled in them again?

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Spor o to, zda vítězí osud či svobodná vůle, jež jsou vzájemně odlišné, je pouze pro ty, kdo neznají kořen osudu a svobodné vůle (totiž ego, jež je samo neskutečné). Ti, kteří poznali (neexistenci) sebe sama (ega), jež je společným základem osudu i svobodné vůle, ti se jich vzdali (tj. vzdali se osudu i svobodné vůle, i sporu o nich). Řekněte, budou do nich ještě kdy zapleteni?

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Der Streit um Willensfreiheit und Schicksalszwang
gilt nur für den, der um den Grund nicht weiß,
der beider Wurzel ist. – Wer das Selbst erkannt hat,
einzig Wurzel und Grund von Freiheit und Schicksal,
ist jenseits beider. Wie sollte er um sie streiten?

Heinrich Zimmer

Spor o svobodnou vůli a osud platí jen pro toho, kdo neví,
odkud povstává obé.
Kdo poznal Átmana,
Jediný kořen a základ svobodné vůle a osudu,
ten překročil obé.
Jak by se do nich mohl znovu zaplést?

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

Only those who have no knowledge of the Source of destiny and free-will dispute as to which of them prevails. They that know the Self as the one Source of destiny and free-will are free from both. Will they again get entangled in them?

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

O osudu, o svobodné vůli a o tom, který z nich převládá, diskutují pouze ti, kteří neznají zdroj osudu a svobodné vůle. Ti, kteří znají Jáství jako základ osudu a svobodné vůle, jsou oproštěni od obou. Mohou upadnout opět do jejich pout?

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Only for those who do not have discernment of the root of fate and will is there dispute about which prevails, fate or will. Those who have known themself, who is the one origin for fate and will, have discarded them. Say, will they thereafter be associated with them?

Michael James (Ulladu Narpadu)

Pouze pro ty, kteří nerozeznali kořen osudu a svobodné vůle, existuje spor o to, jestli převládá osud nebo vůle. Ti, kteří poznali podstatu sebe sama, jediného původce osudu a vůle, je zavrhli. Řekni, budou s nimi ještě propojeni?