Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

osmnáctá sloka

உலகுண்மை யாகு முணர்வில்லார்க் குள்ளார்க்
குலகளவா முண்மை யுணரார்க் — குலகினுக்
காதார மாயுருவற் றாருமுணர்ந் தாருண்மை
யீதாகும் பேதமிவர்க் கெண்.

Svět je skutečný pro ty, kteří poznali i nepoznali „Já“ jako neomezené Bytí . Těm, kteří nepoznali, svět je jedinou realitou. Těm, kteří si uvědomili „Já“, září skutečnost prostá jmen a tvarů jako podklad světa. To je jediný rozdíl mezi nimi.

To those who have not known [Self] and to those who have known [Self], the world in front of us is real; but to those who have not known [Self], the reality is limited to the measure of the world [i.e. to its names and forms], whereas to those who have known [Self], the reality shines devoid of [name and] form as the substratum of the world. Know that this is the difference between these two.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Těm, kdo neznají (Self), i těm, kdo (Self) znají, je tento svět před námi skutečný; avšak pro ty, kdo neznají (Self), je skutečnost omezena rozměry světa (tj. jeho jmény a tvary), zatímco pro ty, kdo znají (Self), září skutečnost prostá (jmen a) tvarů jako substrát světa. Věz, že toto je rozdíl mezi těmito dvěma.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Wer keine Erkenntnis hat und wer Erkenntnis hat:
beiden ist die Welt wirklich.
Wer keine Erkenntnis hat, dem sind die Maße der Welt
die Grenzen des Wirklichen.
Wer Erkenntnis hat, dem ist wirklich, was der Welt
zugrunde liegt, gestaltlos und grenzenlos.
Das ist der ganze Unterschied zwischen beiden.

Heinrich Zimmer

Moudrému i nevědomému, oběma svět existuje.
Nevědomému jsou míry světa mezemi skutečna.
Moudrému je Skutečno to, co je základem světa,
Bez tvaru a bez mezí. Toť celý rozdíl mezi nimi.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

To those who have not realized (the Self) as well as to those who have the world is real. But to those who have not realized, Truth is adapted to the measure of the world, whereas to those that have, Truth shines as the Formless Perfection, and as the Substratum of the world. This is all the difference between them.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Svět je skutečný pro ty, kteří realisovali i nerealisovali. Těm, kteří nerealisovali, svět je jedinou realitou. Těm, kteří si uvědomili Já, září jako beztvará Dokonalost a podklad světa. To je jediný rozdíl mezi nimi.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

For those who do not have knowledge, for those who have, the world is real. For those who do not know, reality is the extent of the world; for those who have known, reality pervades devoid of form as the support for the world. This is the difference between them. Consider.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Pro ty, kteří nemají znalosti i pro ty, kteří mají, je svět skutečný. Pro ty, kteří neví, je realita omezena na rozsah světa; pro ty, kteří ví, realita prostupuje bez formy svět jako jeho podklad. Vezměte v úvahu, že rozdíl mezi nimi je pouze tento.