Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

sedumnáctá sloka

உடனானே தன்னை யுணரார்க் குணர்ந்தார்க்
குடலளவே நான்ற னுணரார்க் — குடலுள்ளே
தன்னுணர்ந்தார்க் கெல்லையறத் தானொளிரு நானிதுவே
யின்னவர்தம் பேதமென வெண்.

Ti, co neznají i ti, co znají podstatu sebe sama, mluví o těle jako v „já“. Pro ty, co neznají je „já“ omezeno rozměry těla. Pro ty, kteří si během života uvědomí podstatu sebe sama, září „Já“ jako neomezené Bytí. Vezměte v úvahu, že rozdíl mezi nimi je pouze tento.

To those who have not known Self and to those who have known [Self], this body of flesh is ‘I’; but to those who have not known Self, ‘I’ is limited to the measure of the body, whereas to those who have known Self within the body [i.e., in the lifetime of the body], ‘I’ shines as the limitless Self. Know that this indeed is the difference between these two.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Těm, kdo neznají Self, i těm, kdo (Self) znají, je toto tělo z masa „já“; avšak pro ty, kdo neznají Self, je „já“ rozměry těla omezeno, zatímco pro ty, kdo v těle (tj. během života těla) znají Self, září „já“ jako toto neomezené Self. Vězte, že právě to je rozdílem mezi těmito dvěma.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)


Heinrich Zimmer


Heinrich Zimmer

Wer das Selbst nicht kennt und wer es erkennt:
für beide ist ihr Leib das Ich.
Wer das Selbst nicht kennt, dem ist das Ich von seinem Leib begrenzt,
wer das Selbst erkennt, das im Leibe steckt,
dem strahlt ein Ich, das keine Grenzen hat.
Das ist der ganze Unterschied zwischen beiden.

Heinrich Zimmer

Moudrý i nevědomý, oba hovoří o svém těle jako o „já“.
Tomu, kdo nezná Átmana, je „já“ omezeno tělem.
Tomu, kdo zná Átmana, který promítá tělo,
září „Já“ nemající mezí.
Toť celý rozdíl mezi nimi.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

To those who have not realized the Self, as well as to those who have, the word ‚I‘ refers to the body, but with this difference, that for those who have not realized, the ‚I‘ is confined to the body whereas for those who have realized the Self within the body the ‚I‘ shines as the limitless Self.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Ti,co nerealisovalli i ti, co realisovali, mluví o těle jako v já. Pro ty, co nerealisovali, je já omezeno pouze na tělo. Tomu, kdo si uvědomí Jáství uvnitř těla, Já září jako neomezené vědomí a existence.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

For those who do not know themself, for those who have known themself, the body is actually ‘I’. For those who do not know themself, ‘I’ is only the extent of the body; for those who have known themself within the body, oneself, ‘I’, shines without limit. Consider that the difference between them is only this.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Pro ty, kteří neznají i pro ty, kteří poznali podstatu sebe sama, je aktuálně tělo „já“. Pro ty, kteří se neznají, je „já“ pouze tělo; pro ty, kteří se v těle poznali skutečně sebe sama, svítí „já“ bez omezení. Vezměte v úvahu, že rozdíl mezi nimi je pouze tento.