Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

patnáctá sloka

நிகழ்வினைப் பற்றி யிறப்பெதிர்வு நிற்ப
நிகழ்கா லவையு நிகழ்வே — நிகழ்வொன்றே
யின்றுண்மை தேரா திறப்பெதிர்வு தேரவுன
லொன்றின்றி யெண்ண வுனல்.

Minulost a budoucnost pochází z přítomnosti. Minulost byla jednou přítomností a budoucnost se jí stane. Přítomnost je pouze jedna. Nevědět pravdu o přítomnosti a snažit se znát minulost nebo budoucnost je jako pokoušet se počítat bez jedničky.

The past and future exist depending upon the present, which one daily experiences; they too, while occurring, were and will be the present. Therefore, [among the three times] the present alone exists. Trying to know the past and future without knowing the truth of the present [i.e. its non-existence] is like trying to count without [knowing the value of the unit] one.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Minulost a budoucnost existují závisle na přítomnosti, kterou denně zažíváme; ony také, když nastaly či až nastanou, byly a budou přítomností. Proto (z těchto třech časů) existuje pouze přítomnost. Pokoušet se poznat minulost a budoucnost bez znalosti pravdy o přítomnosti (tj. o její neexistenci) je jako snažit se počítat bez (znalosti hodnoty) jedné.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Vergangenes und Künftiges sind nur im Hinblick auf Gegenwärtiges.
Geschehen sie, sind sie ein Gegenwärtiges.
So ist nur das Gegenwärtige wirklich.
Vermißt sich einer, um Vergangenes und Künftiges zu wissen,
ohne um die Wirklichkeit des Ewig Gegenwärtigen zu wissen,
ist er wie einer, der zählen will
und weiß nicht um die Eins.

Heinrich Zimmer

Minulé bylo přítomné, když bylo;
budoucí bude přítomné, až bude.
Opovažuje-li se někdo znát minulé a budoucí,
Aniž poznal skutečnost včetně Přítomného,
Je jako člověk, který chce počítat a neví nic o jedničce.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

Only with reference to the present can the past and the future exist. They too, while current, are the present. To try to determine the nature of the past and the future while ignoring the present is like trying to count without the unit.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Minulost a budoucnost existují pouze ve vztahu k přítomnosti. I minulost byla jednou přítomností a budoucnost se jí stane. Přítomnost je pouze jedna. Pokoušet se určit podstatu minulosti a budoucnosti a nedbat o přítomnost je totéž, jako pokoušet se počítat bez jednotky.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Past and future stand holding the present. While occurring, they too are actually the present. The present is the only one. Not knowing the reality of now, trying to know the past or future is trying to count without one.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Minulost a budoucnost pochází z přítomnosti. Když nastanou, jsou také ve skutečnosti jen přítomností. Přítomnost je pouze jedna. Nevědět skutečnost o přítomnosti a snažit se znát minulost nebo budoucnost je jako pokoušet se počítat bez jedničky.