Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

třináctá sloka

ஞானமாந் தானேமெய் நானாவா ஞானமஞ்
ஞானமாம் பொய்யாமஞ் ஞானமுமே — ஞானமாந்
தன்னையன்றி யின்றணிக டாம்பலவும் பொய்மெய்யாம்
பொன்னையன்றி யுண்டோ புகல்.

Uvědomění si sebe sama, je jediná Skutečnost. Uvědomění si rozmanitosti, je nevědomost. Dokonce i nevědomost, která je neskutečná, neexistuje mimo uvědomění si sebe sama. Rozličné šperky jsou neskutečné. Existují snad bez své substance, jíž je zlato?

Self [‘I am’], which is clear knowledge [jnana], alone is real. Knowledge of multiplicity is ignorance [ajnana]. Even this ignorance, which is unreal, cannot exist apart from Self, which is knowledge. The numerous ornaments are unreal; say, do they exist from the gold, which is real?

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Jedině Self („já jsem“), jež je čirým poznáním (džňánou), je skutečné. Poznání rozmanitosti je nevědomostí (adžňánou). Ani tato nevědomost, jež je neskutečná, nemůže existovat mimo Self, jež je poznáním. Rozličné ozdoby jsou neskutečné; řekněte, existují mimo zlato, jež je skutečné?

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Das Selbst ist Erkenntnis und ist das einzig Wirkliche.
Das Gewahren des Mannigfaltigen ist Nichtwissen.
Doch auch dieses trügende Wissen ist nicht verschieden
vom Selbst, das wahres Erkennen ist.
Schmuck aus Gold geformt, ist Schein in seinen mannigfaltigen Gestalten;
aber gäbe es seine Formen ohne das Gold, das in ihnen erscheint?

Heinrich Zimmer

Čisté vědomí Átmana je Pravdou,
poznávání rozmanitého je nevědomostí.
Ale ani to klamné vědění není odlišné od Átmana,
skutečného Poznávání.
Rozmanité tvary šperků nemají skutečnou existenci;
Mohly by tu však být bez své látky, to jest bez zlata?

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

The Self, which is Knowledge, is the only Reality. Knowledge of multiplicity is false knowledge. This false knowledge, which is really ignorance, cannot exist apart from the Self, which is Knowledge-Reality. The variety of gold ornaments is unreal, since none of them can exist without the gold of which they are all made.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Jáství, které jest poznáním, je jedinou Skutečností. Znalost mnohosti je nepravým poznáním. Toto nepravé poznání, které je pouhou nevědomostí, neexistuje mimo Jáství, které je Skutečností i poznáním. Rozličné šperky jsou neskutečné. Existují snad bez své substance, jíž je zlato?

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Oneself, who is awareness, alone is real. Awareness that is manifold is ignorance. Even ignorance, which is unreal, does not exist except as oneself, who is awareness. All the many ornaments are unreal; say, do they exist except as gold, which is real?

Michael James (Ulladu Narpadu)

Uvědomění si sebe sama, je jediná Skutečnost. Uvědomění si rozmanitosti, je nevědomost. Dokonce i nevědomost, která je neskutečná, neexistuje mimo uvědomění si sebe sama. Všechny ty šperky jsou neskutečné; řekni, existují bez zlata, které je skutečné?