Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

dvanáctá sloka

அறிவறி யாமையு மற்றதறி வாமே
யறியும துண்மையறி வாகா — தறிதற்
கறிவித்தற் கன்னியமின் றாயவிர்வ தாற்றா
னறிவாகும் பாழன் றறி.

To, co postrádá poznání a nevědomost, je ve skutečnosti poznání. To, co poznává (ego), není skutečné poznání. Jelikož „Já“ (skutečná podstata sebe samého, když se ego rozplyne poznáním, že není skutečné) září bez něčeho dalšího, co by poznávalo či tím bylo poznáváno, samo o sobě je poznáním. „Já“ není prázdnota (ačkoli je „Já“ prosto jak objektivního poznávání tak nevědomosti). To poznej.

That which is completely devoid of knowledge and ignorance [about objects] is [true] knowledge. That which knows [objects] cannot be true knowledge. Since Self shines without another to know or to be known by, It is the [true] knowledge; It is not a void [though devoid of both objective knowledge and ignorance]. Know thus.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

To, co je zcela prosto poznání i nevědomosti (o objektech), je (pravým) poznáním. To, co poznává (objekty), nemůže být pravým poznáním. Jelikož Self září bez něčeho dalšího, co by poznávalo či tím bylo poznáváno, je (pravým) poznáním; To není nicota (ačkoli je to prosto jak objektivního poznávání tak nevědomosti). To znejte.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Wahre Erkenntnis ist allein,
wo weder Wissen noch Nichtwissen ist.
Wissen ist nicht wahre Erkenntnis,
das Selbst ist Erkenntnis,
es leuchtet all-einsam,
und da ist nichts zu erkennen noch erkannt zu geben,
und doch ist es nicht bares Nichts.

Heinrich Zimmer

Pravé Poznání není ani předmětným poznáním,
ani prázdnou nevědomostí.
Předmětné poznání není Poznáním; samozářící Átman
je Poznáním:
Není v něm nic, co by bylo lze (předmětně) poznat,
A přece není pouhou prázdnotou.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

That alone is true Knowledge which is neither knowledge nor ignorance. What is known is not true Knowledge. Since the Self shines with nothing else to know or to make known, It alone is Knowledge. It is not a void.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Pravé poznání je nad vědomostmi i nevědomostí. Poznávání či znalost objektů není pravým poznáním. Jáství září samo o sobě, aniž by znalo či poznávalo něco jiného. Je proto samo poznáním. Není to však prázdno.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

What is devoid of knowledge and ignorance is actually knowledge. That which knows is not real knowledge. Since one shines without another for knowing or for causing to know, oneself is knowledge. One is not void. Know.

Michael James (Ulladu Narpadu)

To, co postrádá poznání a nevědomost, je ve skutečnosti poznání. To, co poznává, není skutečné poznání. Jelikož „Já“ září bez něčeho dalšího, co by poznávalo či tím bylo poznáváno, samo o sobě je poznáním. „Já“ není prázdnota. To poznej.