Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

jedenáctá sloka

அறிவுறுந் தன்னை யறியா தயலை
யறிவ தறியாமை யன்றி — யறிவோ
வறிவயற் காதாரத் தன்னை யறிய
வறிவறி யாமை யறும்.

Znát vše ostatní a neznát sebe sama (ego), toho, kdo poznávané objekty poznává, není nic než nevědomost; jak by to mohlo naopak být poznání? Je-li (skrze zkoumání) poznána (neexistence) nás samých (poznávajícího ega), jež je základem poznání a nevědomosti, poznání i nevědomost přestávají existovat.

Knowing all else without knowing oneself [the ego], the knower of the objects known is nothing but ignorance; how instead can it be knowledge? When [the non-existence of] oneself [the knowing ego], who is the base of knowledge and ignorance, is known [through enquiry], both knowledge and ignorance will cease to exist.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Znát vše ostatní a neznat sebe sama (ego), toho, kdo poznávané objekty poznává, není nic než nevědomost; jak by to mohlo naopak být poznání? Je-li (skrze zkoumání) poznána (neexistence) nás samých (poznávajícího ega), jež je základem poznání a nevědomosti, poznání i nevědomost přestávají existovat.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Ist es wirklich Erkenntnis und nicht vielmehr Nichtwissen,
um die Dinge außen zu wissen, aber das Selbst nicht zu gewahren,
das der Erkennende ist? — Wer das Selbst erkennt,
den Ursprung des Erkennens und seiner Gegenstände,
dem sagen das Erkennen und seine Gegenstände,
dem sagen Erkenntnis und Nichtwissen
nichts mehr.

Heinrich Zimmer

Je to vskutku Poznání a nikoli spíš nevědomost,
Poznávat vnější věci a nebýt si vědom Poznávajícího?
Poznal-li někdo Átmana, zdroj poznání a nevědomosti,
Obé se mu rozplývá.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

Is it not, rather, ignorance to know all else without knowing oneself, the knower? As soon as one knows the Self, which is the substratum of knowledge and ignorance, knowledge and ignorance perish.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Znát vše ostatní a neznat sebe sama je nevědomostí. Jestliže poznáme sami sebe, podklad poznání i nevědomosti, poznání i nevědomost zmizí.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Not knowing oneself, who knows, knowing other things is ignorance; besides, is it knowledge? When one knows oneself, the support for knowledge and the other, knowledge and ignorance will cease.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Znát vše ostatní a neznat sebe sama, toho, kdo poznává je nevědomost; a vůbec, jsou toto znalosti? Když jeden zná sebe, podstatu pro poznání a to další, poznání a nevědomost zmizí.