Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

desátá sloka

அறியாமை விட்டறிவின் றாமறிவு விட்டவ்
வறியாமை யின்றாகு மந்த — வறிவு
மறியா மையுமார்க்கென் றம்முதலாந் தன்னை
யறியு மறிவே யறிவு.

Bez nevědomosti (o objektech), nemůže existovat poznání (objektů), a bez poznání nemůže existovat ona nevědomost.
Jedině poznání, které zná (neexistenci) „já“ (ega), jež je základem poznání a nevědomosti,
skrze zkoumání „Komu se objevuje ono poznání a nevědomost?“, je pravým poznáním.

Without ignorance [about objects], which is dense and abundant like darkness, knowledge [about objects] cannot exist, and without knowledge [about objects] that ignorance cannot exist. Only the knowledge which knows [the non-existence of] that self [the ego-self] which is the base [of knowledge and ignorance], [by enquiring] ‘To whom are that knowledge and ignorance?’ is [true] knowledge.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Bez nevědomosti (o objektech), jež je hutná a vydatná jako temnota, nemůže existovat poznání (objektů), a bez poznání (objektů) nemůže existovat ona nevědomost. Jedině poznání, které zná (neexistenci) ono(ho) „já“ (ega), jež je základem (poznání a nevědomosti), (skrze zkoumání) „Komu se objevuje ono poznání a nevědomost?“, je (pravým) poznáním.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Erkennen und Nichtwissen hängen aneinander, bedingen einander.
Wahres Erkennen ist allein, das Selbst zu erkennen,
den Ursprung von Erkennen und Nichtwissen,
dessen Wandlungsform beide sind.

Heinrich Zimmer

Poznání a nevědomost závisejí na sobě navzájem,
podmiňují se navzájem.
Jediným skutečným Poznáním je poznat Átmana,
Zdroj poznání a nevědomosti,
Jehož proměnlivou formou obé jest.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

Ordinary knowledge is always accompanied by ignorance, and ignorance by knowledge; the only true Knowledge is that by which one knows the Self through enquiring whose is the knowledge and ignorance.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Poznání neexistuje bez nevědomosti a opačně. Pravým poznáním je pouze poznání, ve kterém poznáváme sami sebe, své Jáství pomocí zkoumání, kdo má poznání i nevědomost.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Leaving ignorance, knowledge does not exist; leaving knowledge, that ignorance does not exist. Only the knowledge that knows oneself, who is the first, as to whom are that knowledge and ignorance, is knowledge.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Zanecháme-li nevědomost, poznání neexistuje; zanecháme-li poznání, nevědomost neexistuje. Pouze poznání, které zná samo sebe, kdo je jediným zdrojem pro poznání i nevědomost, je poznání.