Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

první sloka

நாமுலகங் காண்டலா னானாவாஞ் சத்தியுள
வோர்முதலை யொப்ப லொருதலையே — நாமவுருச்
சித்திரமும் பார்ப்பானுஞ் சேர்படமு மாரொளியு
மத்தனையுந் தானா மவன்.

Protože vidíme svět, přijmutí jedné základní věci,
že je síla, která se stává mnohým, je určitě tou nejlepší volbou.
Obraz jmen a forem i pozorovatel, ten kdo vidí, soudržné plátno a prostupující světlo.
To vše je on, kdo je sám sebou.

Because we [the ego], whose nature is to see [objects other than ourself], see the world, the acceptance of a first principle having a power [sakti] which can make it appear as many, is unanimous. The picture of names and forms [the world which is seen], the seer, the screen and the light – all these are He [that first principle], who is Self.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Jelikož my (ego), jejichž přirozeností je zřít (objekty od nás odlišné), zříme svět, musíme jednomyslně uznat existenci základního principu, oplývajícího silou (šakti), jež mu umožňuje jevit se jako mnohý. Obraz jmen a tvarů (svět, jenž je zřen), ten, kdo zří, plátno i světlo – vše to je On (onen základní princip), který je Self.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Da wir uns selbst und die Welt gewahren,
müssen alle ein Höchstes Eines anerkennen
mit Kräften, veilfältig zu erscheinen.
Die Bilder und der sie schaut, — benennbar und gestaltig beide, —
der Hintergrund und die Lichter, die auf ihn fallen:
alles ist das Eine allein

Heinrich Zimmer

Že existuje člověk, že je tu svět,
To má svou příčinu: Pána bezmezné síly.
Zde však plátno i obraz i světlo,
Vidoucí i viděné — to vše je Jedno.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

From our perception of the world there follows acceptance of a unique First Principle possessing various powers. Pictures of name and form, the person who sees, the screen on which he sees, and the light by which he sees: he himself is all of these.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Protože vnímáme svět, lze se shodnout na existenci jeho prvotní příčiny, která vlastní všechny rozličné síly. Tvary a jména (názvy a pojmy) předmětů, jejich pozorovatel, podklad světa i světlo, které svět odhaluje, tím vším je ona sama.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Because we see the world, accepting one fundamental that has a power that becomes many is certainly the one best option. The picture of names and forms, the one who sees, the cohesive screen, and the pervading light – all these are he, who is oneself.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Protože vidíme svět, přijmutí jedné základní věci, že je síla, která se stává mnohým, je určitě tou nejlepší volbou. Obraz jmen a forem, ten kdo vidí, soudržné plátno a prostupující světlo – to vše je on, kdo je sám sebou.